Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

Xem Tái sinh thành một Nhà giao dịch

vi

View More
Language
SEARCH
 • TẤT CẢ
  GIAO DỊCH
  NỀN TẢNG
  Học Viện
  Phân Tích
  KHUYẾN MÃI
  VỀ CHÚNG TÔI
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Phí giao dịch
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Chính sách AML

Chính sách AML

Vantage cam kết theo các tiêu chuẩn cao nhất của việc tuân thủ và tài chính chống khủng bố chống rửa tiền (CTF). Để giúp chính phủ chống lại sự tài trợ của khủng bố và các hoạt động rửa tiền, luật pháp yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính phải có được, xác minh và ghi lại thông tin xác định mỗi người mở tài khoản.

Nghỉ ngơi tiền - Quá trình chuyển đổi vốn, nhận được từ các hoạt động bất hợp pháp (như gian lận, tham nhũng, khủng bố, v.v.), sang các quỹ hoặc các khoản đầu tư khác có vẻ hợp pháp để che giấu hoặc bóp méo nguồn vốn thực sự.

Quá trình rửa tiền có thể được chia thành ba giai đoạn tuần tự:

 • Vị trí. Ở giai đoạn này, các quỹ được chuyển đổi thành các công cụ tài chính, chẳng hạn như séc, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền hoặc có thể được sử dụng để mua hàng có giá trị cao có thể được bán lại. Chúng cũng có thể được gửi vào các ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng (ví dụ: trao đổi tiền tệ). Để tránh sự nghi ngờ của công ty, người rửa chén cũng có thể thực hiện một số tiền gửi thay vì gửi toàn bộ số tiền cùng một lúc, hình thức vị trí này được gọi là smurfing.
 • Lớp. Các quỹ được chuyển hoặc chuyển sang các tài khoản khác và các công cụ tài chính khác. Nó được thực hiện để ngụy trang nguồn gốc và phá vỡ dấu hiệu của thực thể đã thực hiện nhiều giao dịch tài chính. Di chuyển tiền xung quanh và thay đổi trong hình thức của họ làm cho nó phức tạp để theo dõi số tiền được rửa.
 • Hội nhập. Các quỹ trở lại lưu hành dưới dạng hợp pháp để mua hàng hóa và dịch vụ.

Vantage tuân thủ các nguyên tắc chống rửa tiền và chủ động ngăn chặn mọi hành động nhằm mục đích hoặc tạo điều kiện cho quá trình hợp pháp hóa các quỹ kiếm được bất hợp pháp. Chính sách AML có nghĩa là ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ của công ty bởi tội phạm, với mục đích rửa tiền, tài chính khủng bố hoặc hoạt động tội phạm khác.

Để ngăn chặn rửa tiền, Vantage không chấp nhận cũng không trả tiền mặt trong mọi trường hợp. Công ty có quyền đình chỉ bất kỳ hoạt động nào của khách hàng, có thể được coi là bất hợp pháp hoặc, có thể liên quan đến rửa tiền theo ý kiến ​​của nhân viên.

Thủ tục công ty

Vantage sẽ đảm bảo rằng nó đang đối phó với một người thực sự hoặc pháp lý. Vantage cũng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết theo luật pháp và quy định hiện hành, do chính quyền tiền tệ ban hành. Chính sách AML đang được thực hiện trong Vantage bằng cách sau:

 • Biết chính sách khách hàng của bạn và sự siêng năng
 • Giám sát hoạt động của khách hàng
 • lưu trữ hồ sơ

Biết khách hàng của bạn và sự siêng năng

Do cam kết của công ty đối với các chính sách AML và KYC, mỗi khách hàng của công ty phải hoàn thành một quy trình xác minh. Trước khi Vantage bắt đầu bất kỳ sự hợp tác nào với khách hàng, công ty đảm bảo rằng bằng chứng thỏa đáng được đưa ra hoặc các biện pháp khác sẽ đưa ra bằng chứng thỏa đáng về danh tính của bất kỳ khách hàng hoặc đối tác nào được thực hiện. Công ty cũng áp dụng sự giám sát cao hơn cho khách hàng, cư dân của các quốc gia khác, được xác định bởi các nguồn đáng tin cậy là quốc gia, có các tiêu chuẩn AML không đủ có nguồn gốc từ các quốc gia được đặt tên.

Khách hàng cá nhân

Trong quá trình đăng ký, mỗi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, cụ thể: tên đầy đủ; ngày sinh; đất nước xuất xứ; và hoàn thành địa chỉ dân cư. Các tài liệu sau được yêu cầu để xác minh thông tin cá nhân: Khách hàng gửi các tài liệu sau (trong trường hợp các tài liệu được viết bằng các ký tự không phải là Latin: để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình xác minh, cần phải cung cấp một bản dịch được công chứng tài liệu bằng tiếng Anh) vì các yêu cầu của KYC và để xác nhận thông tin được chỉ định:

 • Hộ chiếu hợp lệ hiện tại (hiển thị trang đầu tiên của hộ chiếu địa phương hoặc quốc tế, trong đó ảnh và chữ ký có thể nhìn thấy rõ); hoặc
 • Giấy phép lái xe mang một bức ảnh; hoặc
 • Thẻ nhận dạng quốc gia (hiển thị cả trang trước và sau);
 • Các tài liệu chứng minh địa chỉ vĩnh viễn hiện tại (như hóa đơn tiện ích, báo cáo ngân hàng, v.v.) có chứa tên đầy đủ của khách hàng và nơi cư trú. Những tài liệu này không nên lớn hơn 3 tháng kể từ ngày nộp đơn.

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Trong trường hợp công ty ứng viên được liệt kê trên một thị trường chứng khoán được công nhận hoặc được phê duyệt hoặc khi có bằng chứng độc lập cho thấy rằng người nộp đơn là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn yêu cầu. Trong trường hợp công ty không được trích dẫn và không có giám đốc chính hoặc cổ đông nào đã có tài khoản với Vantage, các tài liệu sau đây phải được cung cấp:

 • Giấy chứng nhận thành lập hoặc bất kỳ tương đương quốc gia;
 • Bản ghi nhớ và các bài viết của Hiệp hội và Tuyên bố theo luật định hoặc bất kỳ tương đương quốc gia nào;
 • Giấy chứng nhận tốt hoặc bằng chứng khác về địa chỉ đã đăng ký của Công ty;
 • Giải quyết Hội đồng quản trị để mở một tài khoản và trao quyền cho những người sẽ vận hành nó;
 • Bản sao quyền hạn của luật sư hoặc các cơ quan khác được đưa ra bởi các giám đốc liên quan đến công ty;
 • Bằng chứng về danh tính của giám đốc trong trường hợp anh ấy/cô ấy sẽ giải quyết Vantage thay mặt cho khách hàng (theo các quy tắc xác minh nhận dạng cá nhân được mô tả ở trên);
 • Bằng chứng về danh tính của chủ sở hữu có lợi và/hoặc người trên có hướng dẫn mà các bên ký kết trên tài khoản được trao quyền hành động (theo các quy tắc xác minh nhận dạng cá nhân được mô tả ở trên).

Giám sát hoạt động của khách hàng

Ngoài việc thu thập thông tin từ khách hàng, Vantage tiếp tục giám sát hoạt động của mọi khách hàng để xác định và ngăn chặn mọi giao dịch đáng ngờ. Một giao dịch đáng ngờ được biết đến như một giao dịch không phù hợp với doanh nghiệp hợp pháp của khách hàng hoặc lịch sử giao dịch khách hàng thông thường được biết đến từ giám sát hoạt động của khách hàng. Vantage đã triển khai hệ thống giám sát các giao dịch được đặt tên (cả tự động và, nếu cần, hướng dẫn sử dụng) để ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ của công ty bởi tội phạm.

LƯU TRỮ HỒ SƠ

Hồ sơ phải được lưu giữ tất cả dữ liệu giao dịch và dữ liệu thu được cho mục đích nhận dạng, cũng như tất cả các tài liệu liên quan đến các chủ đề rửa tiền (ví dụ: các tệp trên báo cáo hoạt động đáng ngờ, tài liệu về giám sát tài khoản AML, v.v.). Những hồ sơ đó được lưu giữ trong tối thiểu 7 năm sau khi tài khoản được đóng.

Tiền gửi và rút tiền

Tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền trên các tài khoản giao dịch được tổ chức với Vantage các yêu cầu nghiêm ngặt sau:

 • Do luật AML / CTF, Vantage không thể nhận hoặc gửi tiền cho bên thứ ba.
 • Các quỹ được gửi đến Vantage phải từ tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán thay thế (Skrill, Trung Quốc Liên minh Pay, Neteller, FASAPAY hoặc những người khác) dưới cùng tên với tên tài khoản giao dịch với Vantage.
 • Tất cả các khoản tiền đã rút từ tài khoản giao dịch phải vào tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán thay thế (Skrill, Trung Quốc Liên minh Pay, Neteller, FASAPAY hoặc những người khác) dưới cùng tên với tên tài khoản giao dịch với Vantage.
 • Tất cả các yêu cầu rút tiền được xử lý trên cơ sở đầu tiên (FIFO) theo nguồn gốc tài trợ. Ví dụ, một khoản tiền gửi được thực hiện thông qua thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng; sau đó nhận được yêu cầu rút tiền tiếp theo. Số tiền được gửi lại cho thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng có liên quan, khi nhận được yêu cầu rút tiền, không được vượt quá số tiền ban đầu được gửi từ cùng. Bất kỳ lợi nhuận nào được thực hiện vượt quá số tiền ký gửi sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng được chỉ định; mà phải được giữ trong cùng tên với tài khoản giao dịch của bạn.

Ví dụ:

1. Bạn đã gửi 100 đô la qua thẻ tín dụng và kiếm được lợi nhuận 1.000 đô la. Yêu cầu rút tiền 1.000 đô la, bạn sẽ nhận được 100 đô la vào thẻ tín dụng và phần còn lại 900 đô la vào tài khoản ngân hàng của bạn.

2. Bạn đã gửi $ 100 qua Skrill và $ 50 thông qua thẻ tín dụng. Yêu cầu rút tiền Skrill $ 120, bạn sẽ nhận được 100 đô la cho Skrill và 20 đô la cho thẻ.

 • Tất cả các yêu cầu rút tiền ban đầu phải được xác minh về an toàn và bảo mật bằng cách cung cấp báo cáo ngân hàng; trong đó bao gồm thông tin chủ tài khoản và chi tiết ngân hàng. Vantage sẽ không chấp nhận tiền gửi hoặc rút tiền được thực hiện dưới một tên khác với Vantage đã đăng ký.
 • Nếu một tài khoản giao dịch được ghi có theo cách không thể sử dụng để rút tiền, các khoản tiền có thể được rút vào tài khoản ngân hàng dưới cùng tên với tên tài khoản giao dịch với Vantage miễn là khách hàng cung cấp bằng chứng thỏa đáng về quyền sở hữu tài khoản ngân hàng nơi các quỹ có nguồn gốc từ tài khoản ngân hàng đích.

Thông tin thêm về quá trình rút tiền của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây.

CÁC BIỆN PHÁP ĐƯỢC THỰC HIỆN

Trong các trường hợp nỗ lực thực hiện các giao dịch mà Vantage nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm khác, nó sẽ tiến hành theo luật hiện hành và báo cáo hoạt động đáng ngờ để điều chỉnh cơ quan.

Vantage có quyền đình chỉ bất kỳ hoạt động nào của khách hàng, có thể được coi là bất hợp pháp hoặc có thể liên quan đến rửa tiền theo ý kiến ​​của nhân viên. Vantage có toàn bộ quyết định chặn tài khoản khách hàng đáng ngờ hoặc chấm dứt mối quan hệ khách hàng hiện tại.